1213 Ka-Bar Utility Knife Black Plain Edge Hard Sheath