Ka-Bar Utility Knife Black Plain Edge Hard Sheath(1213)