Ka-Bar G-10 Mule Folder Clip Point Plain Edge (3062)